เราควรติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire alarm อย่างไรให้ถูกต้อง

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นระบบการเตือนภัยก่อนเกิดเหตุ ซึ่งในวันนี้ เราจะมาเล่าถึงการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ว่าควรจะต้องเริ่มต้นอย่างไรให้ถูกต้องและมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับระบบ Fire alarm ตั้งแต่เริ่มต้น ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประกอบไปด้วย ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm Control Panel ทำหน้าที่เป็นหัวใจ และ มันสมองในการควบคุม อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะทำการรับสัญญาณและส่งสัญญาณต่างๆ มายังตู้ควบคุมเพื่อประมวลผลว่าในแต่ละจุด มีการรับสัญญาณเกี่ยวกับเพลิงไหม้ต่างๆ หลังจากนั้นตู้ควบคุมจะทำการประมวลผลตามโปรแกรมเพื่อส่งสัญญาณแจ้งเหตุ ให้เกิดเสียงดังรวมไปถึงการส่งสัญญาณให้เกิดไฟเตือน ปัจจุบัน ตู้ควบคุมระบบ Fire alarm นั้นมีมากมายหลายรุ่น เช่น เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความทันสมัยเป็นอย่างมาก สามารถที่จะส่งสัญญาณไปตัดระบบไฟต่างๆ เช่น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีการกดสัญญาณแจ้งเหตุเข้ามาตู้ควบคุมจะทำการตัดระบบไม่ให้ลิฟท์โดยสารนั้นสามารถใช้งานได้ เนื่องจากว่าหากมีการใช้ลิฟท์ขนส่งโดยสารจะทำให้เกิดอันตรายและไม่ปลอดภัย เราควรเดินไปยังจุด ทางออกฉุกเฉินเพื่อมองหาประตูฉุกเฉินและลงไป… Read more