Home » รู้จักกับดับเพลิง FM-200 (HFC-227ea)

รู้จักกับดับเพลิง FM-200 (HFC-227ea)

by Andrew Day
28 views

FM-200 เป็นสารดับเพลิงที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า HFC-227ea ซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน

โดยสูตรทางเคมีของมัน คือ C3HF7 ซึ่งประกอบด้วยคาร์บอน 3 อะตอม ฟลูออรีน 7 อะตอม และไฮโดรเจน 1 อะตอม สารนี้ถูกใช้ในระบบดับเพลิงแก๊ส เป็นอย่างมากที่อุณหภูมิห้องและภายใต้ความดันบรรยากาศ FM-200 จะเป็นก๊าซที่ไม่มีสี แทบไม่มีกลิ่น และไม่นำไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม เพื่อในการจัดเก็บและขนส่ง มักถูกเก็บไว้ในสถานะของเหลวที่ถูกบีบอัด

ลักษณะทางกายภาพและทางเคมี

2. ลักษณะทางกายภาพและทางเคมี

  • จุดเดือด : FM-200 มีจุดเดือดที่ -16.4°C (2.5°F) ที่ค่อนข้างต่ำ นี้ช่วยให้สารนี้ระเหยเร็วเมื่อถูกปล่อย ทำให้การดับเพลิงเกิดขึ้นได้รวดเร็ว
  • ความถ่วงจำเพาะ : ความถ่วงจำเพาะของ FM-200 ที่ 21°C (70°F) คือประมาณ 1.4 เป็นสัญญาณว่าในสถานะของเหลว FM-200 มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ
  • ความหนาแน่นของไอ : FM-200 มีความหนาแน่นของไออยู่ที่ 6.1 (อากาศ = 1) ซึ่งหมายความว่าในสถานะก๊าซจะหนักกว่าอากาศ ช่วยให้สามารถจับตัวและห่อหุ้มบริเวณการเผาไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความสามารถในการละลายในน้ำ : FM-200 มีความละลายในน้ำที่ค่อนข้างยาก ซึ่งมีประโยชน์เมื่อใช้ในพื้นที่ที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • การสลายตัวด้วยความร้อน : การสลายตัวด้วยความร้อนของ FM-200 อาจสร้างสารประกอบต่างๆ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น อย่างไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF) และคาร์บอนิลฟลูออไรด์ (COF2) แต่มักต้องใช้อุณหภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิที่พบในสถานการณ์เพลิงไหม้
  • ความเสถียร : FM-200 มีความเสถียรทางเคมีในสภาวะการเก็บรักษาทั่วไป แต่สามารถสลายตัวได้เมื่ออุณหภูมิสูง เช่นเมื่อสัมผัสกับเปลวไฟหรือพื้นผิวร้อน
  • อุณหภูมิและความดันวิกฤติ : อุณหภูมิวิกฤติของ FM-200 อยู่ที่ประมาณ 101.7°C (215.1°F) และความดันวิกฤตอยู่ที่ประมาณ 29.8 บาร์ (432.3 psi)

FM-200 จะเป็นสถานะเหลวเมื่อถูกเก็บไว้ แต่เมื่อถูกกระตุ้น มันจะเปลี่ยนเป็นก๊าซอย่างรวดเร็ว สารมีจุดเดือดที่ -16.4°C (2.5°F) ทำให้มั่นใจได้ว่าจะระเหยเร็วเมื่อกระจายตัวในสถานการณ์เพลิงไหม้

3. FM-200 จะเป็นสถานะเหลวเมื่อถูกเก็บไว้ แต่เมื่อถูกกระตุ้น มันจะเปลี่ยนเป็นก๊าซอย่างรวดเร็

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

FM-200 เป็นสารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ไม่มีส่วนทำให้ชั้นโอโซนสูญเสีย แสดงให้เห็นว่าศักยภาพในการทำลายโอโซน (ODP : ozone depletion potential) ที่เป็นศูนย์ และมีศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP : global warming potential) ต่ำกว่าสารระงับอัคคีภัยอื่นๆ ด้วย GWP อยู่ที่ 3,220 และมีอายุการใช้งานประมาณ 31 ปี

ความเข้มข้น

เพื่อให้ FM-200 สามารถระงับไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเข้มข้นจะต้องอยู่ระหว่าง 6.25% ถึง 9% ของปริมาตรอากาศ ส่วนอากาศที่เหลือจะเป็นส่วนประกอบปกติของอากาศ เช่น ออกซิเจน ไนโตรเจน เป็นต้น

NOAEL (No Observable Adverse Effect Level)

NOAEL เป็นเกณฑ์ความปลอดภัยสูงสุดที่สารสามารถมีอยู่โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับ FM-200 NOAEL สำหรับความเข้มข้นที่เกินซึ่งสามารถมีผลต่อหัวใจ คือ 9% ของปริมาตร

LOAEL (Lowest Observable Adverse Effect Level)

LOAEL คือ ความเข้มข้นที่น้อยที่สุดที่สารสามารถมีผลกระทบ สำหรับ FM-200 เกณฑ์นี้เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลางและอยู่ที่ 10.5% ของปริมาตร

กลไกการทำงาน

FM-200 ทำงานโดยใช้กลไกทางความร้อนและเคมี ทำให้อุณหภูมิลดลงและบรรยากาศเจือจาง เช่น ไฟที่มีอยู่ทำให้บรรยากาศเจือจางลง และขัดขวางความสามารถของไฟในการดำรงตัวเอง

การใช้งาน

คุณสมบัติที่ไม่กัดกร่อนและไม่นำไฟฟ้าของ FM-200 ทำให้ได้รับความนิยมในพื้นที่ที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ศิลปะ สิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์ หรือสิ่งของที่มีความละเอียดอ่อนอื่นๆ FM-200 ช่วยให้มั่นใจว่าเพลิงไหม้จะถูกระงับโดยไม่มีความยุ่งยากเพิ่มเติมในการทำความสะอาดหรือความเสียหายต่อสิ่งของที่จำเป็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

logo Orderbride

เว็บไซต์บทความความปลอดภัยในการทำงาน ที่ช่วยเติมเต็มความรู้ด้านความปลอดภัยของคุณในทุกวัน

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Orderbride