Home » มาตรฐาน ASHRAE 90.1 : มาตรฐานพลังงานสำหรับอาคาร

มาตรฐาน ASHRAE 90.1 : มาตรฐานพลังงานสำหรับอาคาร

by Andrew Day
45 views

มาตรฐาน ASHRAE 90.1 คือ มาตรฐานที่พัฒนาโดย American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกาและในระดับสากลสำหรับการออกแบบอาคารเกือบทุกประเภทอย่างประหยัดพลังงาน ชื่อเต็มของมาตรฐาน คือ ASHRAE 90.1 มาตรฐานพลังงานสำหรับอาคาร ยกเว้นอาคารที่พักอาศัยแนวราบ

วัตถุประสงค์ของ ASHRAE 90.1 มุ่งเน้นไปที่

 • ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน : มาตรฐาน ASHRAE 90.1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อกำหนดขั้นต่ำ สำหรับ การออกแบบอาคารอย่างมีประสิทธิภาพด้านพลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพลังงานให้น้อยที่สุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ความยั่งยืน : ASHRAE 90.1 ส่งเสริมการออกแบบอาคารที่ยั่งยืนโดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรพลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • แนวทางและการปฏิบัติตาม : มาตรฐาน ASHRAE 90.1 นำเสนอแนวทางและข้อกำหนดที่สถาปนิก วิศวกร นักออกแบบ และผู้สร้างควรปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุถึงอาคารที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและประหยัดพลังงาน

มาตรฐาน ASHRAE 90.1 ครอบคลุมแง่มุมการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับพลังงานขององค์ประกอบอาคารต่างๆ รวมถึง

2. ครอบคลุมแง่มุมการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับพลังงานขององค์ประกอบอาคารต่างๆ

 • ซองอาคาร : มาตรฐานครอบคลุมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผนัง หลังคา พื้น ประตู และหน้าต่างเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน
 • แสงสว่าง : มาตรฐานนำเสนอแนวทางระบบแสงสว่างภายในและภายนอกอาคารเพื่อควบคุมแสงสว่างแบบประหยัดพลังงาน
 • เครื่องกล : มาตรฐานระบบทำความร้อน ระบายอากาศ และปรับอากาศ (HVAC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • พลัง : มาตรฐานครอบคลุมข้อกำหนดสำหรับระบบไฟฟ้า รวมถึงหม้อแปลงและมอเตอร์ เพื่อการลดการใช้พลังงาน
 • บริการทำน้ำร้อน : มาตรฐานครอบคลุมข้อกำหนดสำหรับการออกแบบระบบทำน้ำร้อนบริการอย่างประหยัดพลังงาน
 • การจัดการและควบคุมพลังงาน : มาตรฐานครอบคลุมข้อกำหนดสำหรับระบบอัตโนมัติของอาคาร ระบบควบคุม และการจัดการพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การใช้งานของ ASHRAE 90.1 มีดังนี้

3. การใช้งานของ ASHRAE 90.1

 • อาคารใหม่ : ASHRAE 90.1 ถูกนำไปใช้กับการออกแบบอาคารใหม่เพื่อรวมมาตรการประหยัดพลังงานตั้งแต่เริ่มโปรเจค
 • การปรับปรุงและดัดแปลงอาคาร : มาตรฐานนี้ยังใช้กับอาคารที่มีอยู่ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือดัดแปลงครั้งใหญ่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ : มาตรฐานนี้รวมถึงวิธีการสาธิตการปฏิบัติตามมาตรฐานโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนด : มาตรฐาน ASHRAE 90.1 ให้ guide line ที่กำหนดพร้อมข้อกำหนดเฉพาะสำหรับองค์ประกอบอาคารต่างๆ เพื่อให้บรรลุการปฏิบัติตามข้อกำหนด

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ ASHRAE 90.1

4.มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ ASHRAE 90.1ASHRAE 90.1 เป็นมาตรฐานการออกแบบและการใช้พลังงานสำหรับอาคารที่เน้นการประหยัดพลังงานและยั่งยืน แต่มีมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทสำคัญในการสร้างและบริหารอาคารให้มีประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 • ASHRAE 189.1 – มาตรฐานการออกแบบอาคารสีเขียวประสิทธิภาพสูง 

มาตรฐานนี้ให้แนวทางสำหรับการสร้างอาคารสีเขียวประสิทธิภาพสูง โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่และการใช้ทรัพยากรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานในอาคาร

 • ASHRAE 62.1 – การระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร 

มาตรฐานนี้ระบุอัตราการระบายอากาศขั้นต่ำและมาตรการเพื่อรักษาคุณภาพอากาศในอาคาร เป็นมาตรฐานสำหรับอาคารที่ใช้เพื่อที่จะครอบคลุมด้านสุขภาพและความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน

 • ASHRAE 55 – สภาพแวดล้อมทางความร้อนสำหรับการเข้าพักของมนุษย์ 

มาตรฐานนี้กำหนดเงื่อนไขสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกสบาย และเป็นมาตรฐานสำหรับการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอาคาร

 • ASHRAE 169 – ข้อมูลสภาพภูมิอากาศสำหรับการออกแบบอาคาร 

มาตรฐานนี้ให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อช่วยในการออกแบบอาคารที่ประหยัดพลังงานและยั่งยืน มีบทบาทในการวางแผนและออกแบบระบบการควบคุมอากาศในอาคาร

 • ประมวลกฎหมายการอนุรักษ์พลังงานระหว่างประเทศ (IECC)

มาตรฐานนี้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการรหัสที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการติดตั้งเทคโนโลยีอาคารที่ประหยัดพลังงาน มักใช้ร่วมกับ ASHRAE 90.1 เพื่อความเข้ากันได้ในการประหยัดพลังงาน

 • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

LEED เป็นระบบการรับรองอาคารสีเขียวที่ใช้ ASHRAE 90.1 เป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับการประเมินความสะอาดและประสิทธิภาพของพลังงานของอาคาร

 • ASHRAE 202 – กระบวนการทดสอบการใช้งานอาคารและระบบ 

มาตรฐานนี้กำหนดกระบวนการทดสอบการใช้งานอาคารเพื่อให้มั่นใจว่าอาคารได้รับการออกแบบและติดตั้งอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดใน ASHRAE 90.1

 • มาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES 90.2 – การออกแบบอาคารพักอาศัยแนวราบอย่างประหยัดพลังงาน 

มาตรฐานนี้ให้แนวทางในการออกแบบและก่อสร้างอาคารพักอาศัยที่มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด มีความเกี่ยวข้องกับ ASHRAE 90.1 แต่เน้นที่อาคารที่ใช้เพื่อที่จะพักอาศัย

 • Energy Star 

โปรแกรม Energy Star โดย EPA ให้แนวทางและเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมสำหรับอาคารและผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน ช่วยเสริม ASHRAE 90.1 ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

ASHRAE 90.1 เป็นทรัพยากรสำคัญสำหรับการสร้างและบริหารอาคารที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและใช้เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

logo Orderbride

เว็บไซต์บทความความปลอดภัยในการทำงาน ที่ช่วยเติมเต็มความรู้ด้านความปลอดภัยของคุณในทุกวัน

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Orderbride