Home » ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

by Andrew Day
9 views

สำหรับนายจ้างที่กำลังสงสัยว่า การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็น จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร, จป.เทคนิค ต้องมีการดำเนินการอย่างไร มีเอกสารอะไรบ้าง ทำอย่างไรถึงจะได้เอกสารนั้นมา เราได้รวบรวมขั้นตอนการดำเนินงานที่นายจ้างต้องทำในการขึ้นทะเบียน จป. ดังนี้

ขั้นตอนก่อนขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ก่อนจะทำเอกสารส่งขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย มีสิ่งสำคัญที่ต้องมีในการขึ้นทะเบียนก็คือ วุฒิบัตร/ใบเซอร์ ของพนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจป. ในระดับที่ต้องการยื่น ซึ่งสามารถได้รับจากศูนย์ฝึกอบรมจป. ที่เปิดอบรมตามกฎหมาย มีขั้นตอนดังนี้

1. นายจ้างต้องทราบกฎหมายในการจัดให้มี จป. ในระดับต่างๆ

เมื่อองค์กรมีเงื่อนไขครบตามกฎหมาย ปัจจัยหลักๆก็จะมี ประเภทองค์กรที่จัดอยู่ในบัญชี 1, 2,3 องค์กรของคุณจัดอยู่ในประเภทไหน จากนั้นไปดูที่จำนวนพนักงานทั้งหมดในองค์กรมีครบตามเงื่อนไขหรือไม่ หากครบแล้ว ต้องมีจป. ตำแหน่งอะไรบ้าง สามารถดูได้ตามตารางทางด้านล่างนี้

2. แต่งตั้งพนักงานเป็น จป.

เมื่อองค์กรมีเงื่อนไขตามกฎหมายกำหนด ต้องมีการแต่งตั้งพนักงานขึ้นรับตำแหน่ง จป. อย่างจป.หัวหน้างาน ก็จะเป็นหัวหน้าที่ต้องดูแลลูกน้อง หรือมีลูกน้องภายในบังคับบัญชาต้องส่งเข้าเป็น จป.หัวหน้างาน ในทันที ใส่จป.บริหาร จะเป็นลูกจ้างระดับบริหารต้องเข้าอบรมหากองค์กรไม่มีลูกจ้างในตำแหน่งนี้ นายจ้างต้องเข้าอบรมเอง ซึ่งมีเอกสารแต่ตั้งจป.หลักดับต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ –> ดาว์โหลดเอกสารแต่งตั้ง จป.

3. เลือกศูนย์ฝึกอบรม ที่เปิดให้บริการตามกฎหมาย

นายจ้างควรตรวจเช็คเลขใบรับรองอนุญาตเปิดอบรมของศูนย์ฝึก ว่าได้รับอนุญาตเปิดสอนอย่างถูกกฎหมายหรือไม่ จากนั้นเลือกหลักสูตร และรูปแบบการอบรมที่ทางบริษัทสนใจ ไม่ว่าจะเป็น อบรมจป.หัวหน้างาน อินเฮ้าส์ , อบรมจป. บริหาร, อบรม จป เทคนิค และ คปอ.

4. พนักงานเข้าอบรม

พนักงานต้องเข้าอบรมโดยต้องเรียนรู้เนื้อหาตามกฎหมายกำหนด ในแต่ละหลักสูตร และต้องผ่านเกณฑ์การเข้าอบรมถึงจะได่วุฒิบัตร/ ใบเซอร์ที่จะนำไปใช้ขึ้นทะเบียนต่อ โดยมีเกณฑ์ส่วนใหญ่คือ ระยะเวลาเข้าเรียนไม่ขาดต้องครบตามกำหนดในแต่ละหลักสูตร สอบประเมินต้องได้ไม่ตำกว่า 60 %

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน จป. ต่อกรมสวัสดิการ

เอกสารที่ใช้ขึ้นทะเบียน จป

เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน จป

  1. แบบแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาหนังสือแต่งตั้ง จป. จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรม จป. (เฉพาะที่ผ่านการอบรม จป.) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาบัตรประชาชนของ จป. จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีนี้ เป็นเอกสารขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ระดับเทคนิค และเทคนิคชั้นสูงที่มีคุณสมบัติโดยสำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี/ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า)

ในการดำเนินการไม่เสียค่าธรรมเนียม โดยจะทราบผลพิจารณาจากกรมสวัสดิการฯ เป็นเวลา 7 วัน  โดนสำนีกงานกรมสวัสดิการฯ เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. และ 13.00 -16.30 น.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

logo Orderbride

เว็บไซต์บทความความปลอดภัยในการทำงาน ที่ช่วยเติมเต็มความรู้ด้านความปลอดภัยของคุณในทุกวัน

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by Orderbride