Home » ตัวอักษรพิเศษ แจกฟรี สัญลักษณ์พิเศษ พร้อมวิธีสร้างตัวอักษรพิเศษเท่ๆ

ตัวอักษรพิเศษ แจกฟรี สัญลักษณ์พิเศษ พร้อมวิธีสร้างตัวอักษรพิเศษเท่ๆ

by Andrew Day
3.4K views

เพื่อนๆ เคยเล่นโซเชียลหรือเล่นเกมส์แล้วเจอชื่อที่คนอื่นเข้าตั้งแปลกๆบ้างมั้ยครับ ถ้าเคยเจอเคยสงสัยบ้างมั้ยครับว่า สัญลักษณ์พิเศษ หรือ อักษรพิเศษ เหล่านี้หามาจากไหนแล้วถ้าจะต้องทำบ้างจะทำอย่างไร ในบทความนี้ Good Material จะมาแจก ตัวอักษรพิเศษ ที่หลายคนกำลังตั้งคำถามถึงและพยายามหามาครอบครองตั้งแต่ ตัวอักษรพิเศษภาษาอังกฤษ , ตัวอักษรพิเศษไทย , ตัวอักษรพิเศษตัวเลข , อักษรพิเศษปีกนก , ตัวอักษรพิเศษหัวใจ และ วิธีสร้าง อักษรพิเศษฟีฟาย ด้วยตนเองครับ ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มตั้งชื่อกันเลยครับ

ตัวอักษรพิเศษภาษาอังกฤษ (A – Z)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
ᴀ ʙ ᴄ ᴅ ᴇ ғ ɢ ʜ ɪ ᴊ ᴋ ʟ ᴍ ɴ ᴏ ᴘ ᴏ̨ ʀ s ᴛ ᴜ ᴠ ᴡ x ʏ ᴢ
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ᴀ ʙ ᴄ ᴅ ᴇ ꜰ ɢ ʜ ɪ ᴊ ᴋ ʟ ᴍ ɴ ᴏ ᴘ Q ʀ ꜱ ᴛ ᴜ ᴠ ᴡ x ʏ x
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ⓐ ​ ⓑ ​ ⓒ ​ ⓓ ​ ⓔ ​ ⓕ ​ ⓖ ​ ⓗ ​ ⓘ ​ ⓙ ​ ⓚ ​ ⓛ ​ ⓜ ​ ⓝ ​ ⓞ ​ ⓟ ​ ⓠ ​ ⓡ ​ ⓢ ​ ⓣ ​ ⓤ ​ ⓥ ​ ⓦ ​ ⓧ ​ ⓨ ​ ⓩ
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
z ʎ x ʍ ʌ n ʇ s ɹ b d o u ɯ l ʞ ɾ ı ɥ ɓ ɟ ǝ p ɔ q ɐ
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
a̶ b̶ c̶ d̶ e̶ f̶ g̶ h̶ i̶ j̶ k̶ l̶ m̶ n̶ o̶ p̶ q̶ r̶ s̶ t̶ u̶ v̶ w̶ x̶ y̶ z̶
ⲁ ⲃ ⲥ ⲇ ⲉ ? ? ⲏ ⲓ ? ⲕ ? ⲙ ⲛ ⲟ ⲣ ? ꞅ ? ⲧ ? ? ⲱ ⲭ ⲩ ⲍ
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
A̷ ̷B̷ ̷C̷ ̷D̷ ̷E̷ ̷F̷ ̷G̷ ̷H̷ ̷I̷ ̷J̷ ̷K̷ ̷L̷ ̷M̷ ̷N̷ ̷O̷ ̷P̷ ̷Q̷ ̷R̷ ̷S̷ ̷T̷ ̷U̷ ̷V̷ ̷W̷ ̷X̷ ̷Y̷ ̷Z̷
A̾ ̾B̾ ̾C̾ ̾D̾ ̾E̾ ̾F̾ ̾G̾ ̾H̾ ̾I̾ ̾J̾ ̾K̾ ̾L̾ ̾M̾ ̾N̾ ̾O̾ ̾P̾ ̾Q̾ ̾R̾ ̾S̾ ̾T̾ ̾U̾ ̾V̾ ̾W̾ ̾X̾ ̾Y̾ ̾Z̾
X ⅄ X M Λ ∩ ⊥ S ᴚ Ό Ԁ O N W ˥ ⋊ ſ I H ⅁ Ⅎ Ǝ ᗡ Ɔ ᙠ ∀
z ʎ x ʍ ʌ n ʇ s ɹ b d o u ɯ l ʞ ɾ ı ɥ ɓ ɟ ǝ p ɔ q ɐ
α Ⴆ ƈ ԃ ҽ ϝ ɠ ԋ ι ʝ ƙ ʅ ɱ ɳ σ ρ ϙ ɾ ʂ ƚ υ ʋ ɯ x ყ ȥ
₳ ฿ ₵ Đ Ɇ ₣ ₲ Ⱨ ł J ₭ Ⱡ ₥ ₦ Ø ₱ Q Ɽ ₴ ₮ Ʉ V ₩ Ӿ Ɏ Ӿ
【a】 【b】 【c】 【d】 【e】 【f】 【g】 【h】 【i】 【j】 【k】 【l】 【m】 【n】 【o】 【p】 【q】 【r】 【s】 【t】 【u】 【v】 【w】 【x】 【y】 【z】
【A】 【B】 【C】 【D】 【E】 【F】 【G】 【H】 【I】 【J】 【K】 【L】 【M】 【N】 【O】 【P】 【Q】 【R】 【S】 【T】 【U】 【V】 【W】 【X】 【Y】 【X】
『a』 『b』 『c』 『d』 『e』 『f』 『g』 『h』 『i』 『j』 『k』 『l』 『m』 『n』 『o』 『p』 『q』 『r』 『s』 『t』 『u』 『v』 『w』 『x』 『y』 『z』
『A』 『B』 『C』 『D』 『E』 『F』 『G』 『H』 『I』 『J』 『K』 『L』 『M』 『N』 『O』 『P』 『Q』 『R』 『S』 『T』 『U』 『V』 『W』 『X』 『Y』 『X』
[̲̅a] [̲̅b] [̲̅c] [̲̅d] [̲̅e] [̲̅f] [̲̅g] [̲̅h] [̲̅i] [̲̅j] [̲̅k] [̲̅l] [̲̅m] [̲̅n] [̲̅o] [̲̅p] [̲̅q] [̲̅r] [̲̅s] [̲̅t] [̲̅u] [̲̅v] [̲̅w] [̲̅x] [̲̅y] [̲̅z]
[̲̅A] [̲̅B] [̲̅C] [̲̅D] [̲̅E] [̲̅F] [̲̅G] [̲̅H] [̲̅I] [̲̅J] [̲̅K] [̲̅L] [̲̅M] [̲̅N] [̲̅O] [̲̅P] [̲̅Q] [̲̅R] [̲̅S] [̲̅T] [̲̅U] [̲̅V] [̲̅W] [̲̅X] [̲̅Y] [̲̅X]
ą ҍ ç ժ ҽ ƒ ց հ ì ʝ ҟ Ӏ ʍ ղ օ ք զ ɾ ʂ է մ ѵ ա × վ Հ
ᗩ ᗷ ᑕ ᗪ E ᖴ G ᕼ I ᒍ K ᒪ ᗰ ᑎ O ᑭ ᑫ ᖇ ᔕ T ᑌ ᐯ ᗯ ᙭ Y ᘔ
ᗩ ᗷ ᑢ ᕲ ᘿ ᖴ ᘜ ᕼ ᓰ ᒚ ᖽᐸ ᒪ ᘻ ᘉ ᓍ ᕵ ᕴ ᖇ S ᖶ ᑘ ᐺ ᘺ ᙭ ᖻ ᗱ
? ẞ C Ɗ Ɛ Ƒ G Ԩ エ ﻞ Ⲕ Լ ᙏ Ɲ O Ƥ Q Ꭱ S ㆜ ? Ʋ ᗯ ⵋ У ⵋ
Ⱥ β ↻ Ꭰ Ɛ Ƒ Ɠ Ƕ į ل Ҡ Ꝉ Ɱ ហ ට φ Ҩ འ Ϛ Ͳ Ա Ỽ చ ჯ Ӌ ɀ
̾A̾ ̾B̾ ̾C̾ ̾D̾ ̾E̾ ̾F̾ ̾G̾ ̾H̾ ̾I̾ ̾J̾ ̾K̾ ̾L̾ ̾M̾ ̾N̾ ̾O̾ ̾P̾ ̾Q̾ ̾R̾ ̾S̾ ̾T̾ ̾U̾ ̾V̾ ̾W̾ ̾X̾ ̾Y̾ ̾X̾
Ⲁ Ⲃ Ⲥ Ⲇ Ⲉ ? ? Ⲏ Ⲓ ? Ⲕ ? Ⲙ Ⲛ Ⲟ Ⲣ ? Ꞅ Ϩ Ⲧ ⴑ ? Ⲱ Ⲭ Ⲩ Ⲭ
A̷ B̷ C̷ D̷ E̷ F̷ G̷ H̷ I̷ J̷ K̷ L̷ M̷ N̷ O̷ P̷ Q̷ R̷ S̷ T̷ U̷ V̷ W̷ X̷ Y̷ X̷
Ä ß Ç Ð È £ G H Ì J K L M ñ Ö þ Q R § † Ú V W × ¥ Z
₳ ฿ ₵ Đ Ɇ ₣ ₲ Ⱨ ł J ₭ Ⱡ ₥ ₦ Ø ₱ Q Ɽ ₴ ₮ Ʉ V ₩ Ӿ Ɏ Ⱬ

 


อักษรพิเศษไทย (ก – ฮ)

 

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ก͕͓͜ ข̢̺̝ ฃ̢̺̝ ค̢̺̘ ฅ͇̠̟ ฆ͕̞͙ ง̟͕̦ จ̝̙ ฉ͚̺̟ ช̡̫͚ ซ͖̦ ฌ͔͔ ญ̫̝͖ ฎ̡͙͉ ฏ͇͔̝ ฐ̼̠͉ ฑ͖͍͜ ฒ͚͜ ณ̠̦͎ ด̢͓̫ ต̻̺͕ ถ͇̙͜ ท̺͓̝ ธ̠͕͜ น͉̫͔ บ̡̫͎ ป͇͕̫ ผ̢̻̪ ฝ͔̼͜ พ̡̫ ฟ̦̘͜ ภ͔̘͜ ม͍͕̘ ย̢͎ ร̡͖̙ ล̢͎̻ ว͔̫ ศ̢̟͇ ษ̢̠͜ ส̙̪̟ ห̪̠̦ ฬ͖̝͕ อ͖̺͓ ฮ͔͚̠
ก̷ ข̷ ฃ̷ ค̷ ฅ̷ ฆ̷ ง̷ จ̷ ฉ̷ ช̷ ซ̷ ฌ̷ ญ̷ ฎ̷ ฏ̷ ฐ̷ ฑ̷ ฒ̷ ณ̷ ด̷ ต̷ ถ̷ ท̷ ธ̷ น̷ บ̷ ป̷ ผ̷ ฝ̷ พ̷ ฟ̷ ภ̷ ม̷ ย̷ ร̷ ล̷ ว̷ ศ̷ ษ̷ ส̷ ห̷ ฬ̷ อ̷ ฮ̷
ก̴̺͙͊̚ ข̵͓̟̙͋̒̓ ฃ̵̡̫̝̾̈́͠ ค̵͉̼̦͆̈́͝ ฅ̴͕͔̺̓̓ ฆ̵̙̞̠̾̓̒ ง̸̡̠̫̓̓͝ จ̸͖̘̺̾̓̈́ ฉ̸͚͖͕͊͛̔ ช̸͙̘̪͐͒̕ ซ̴͔͎̘̈́̿̈́ ฌ̴̢̝͒͘͜ ญ̵̫͕͛͐͘ ฎ̴̫͎͔̐͊͝ ฏ̴̫͍͙̓͆̔ ฐ̸͕͉͓͋̓̓ ฑ̴̢̺̝̈́͒̓ ฒ̸̡͔̾͋͘ ณ̵͇̞͉́͊͆ ด̸̦̘́̈́̚͜ ต̴͉͖͔̓͆̚ ถ̴̡͕͇̐̓́ ท̴̝̺̪̒͋͠ ธ̵͕͉͎͒͛ น̴͓̦͕̈́͘̚ บ̵̻͙̈́͐͒ ป̵̙̟̠̐̓̕ ผ̵͕͙͕͘͝͝ ฝ̵̠͚̙͑͌͐ พ̸͇͇͍͒͆͌ ฟ̵̢̙̞͆̿ ภ̸̻͔͙̾͐͒ ม̸̪̞̝͛̈́͝ ย̴̡͖̞̔͌͆ ร̸̞͔͓͋́̕ ล̴͓̺̦̐͋̀ ว̴̦͎̺͑͐͘ ศ̴̫͇̾̒̾͜ ษ̸̢̘͓͆͌͝ ส̸̡̠̘̒̓̾ ห̵̘͉͒͘͝ ฬ̵͇͙̟̾͆͒ อ̵̠̙̠͋̓̐ ฮ̵̻͙̈́̔͜͝
ก̳ ข̳ ฃ̳ ค̳ ฅ̳ ฆ̳ ง̳ จ̳ ฉ̳ ช̳ ซ̳ ฌ̳ ญ̳ ฎ̳ ฏ̳ ฐ̳ ฑ̳ ฒ̳ ณ̳ ด̳ ต̳ ถ̳ ท̳ ธ̳ น̳ บ̳ ป̳ ผ̳ ฝ̳ พ̳ ฟ̳ ภ̳ ม̳ ย̳ ร̳ ล̳ ว̳ ศ̳ ษ̳ ส̳ ห̳ ฬ̳ อ̳ ฮ̳
ก⃣    ข⃣    ฃ⃣    ค⃣    ฅ⃣    ฆ⃣    ง⃣    จ⃣    ฉ⃣    ช⃣    ซ⃣    ฌ⃣    ญ⃣    ฎ⃣    ฏ⃣    ฐ⃣    ฑ⃣    ฒ⃣    ณ⃣    ด⃣    ต⃣    ถ⃣    ท⃣    ธ⃣    น⃣    บ⃣    ป⃣    ผ⃣    ฝ⃣    พ⃣    ฟ⃣    ภ⃣    ม⃣    ย⃣    ร⃣    ล⃣    ว⃣    ศ⃣    ษ⃣    ส⃣    ห⃣    ฬ⃣    อ⃣    ฮ⃣
[̲̅ก] [̲̅ข] [̲̅ฃ] [̲̅ค] [̲̅ฅ] [̲̅ฆ] [̲̅ง] [̲̅จ] [̲̅ฉ] [̲̅ช] [̲̅ซ] [̲̅ฌ] [̲̅ญ] [̲̅ฎ] [̲̅ฏ] [̲̅ฐ] [̲̅ฑ] [̲̅ฒ] [̲̅ณ] [̲̅ด] [̲̅ต] [̲̅ถ] [̲̅ท] [̲̅ธ] [̲̅น] [̲̅บ] [̲̅ป] [̲̅ผ] [̲̅ฝ] [̲̅พ] [̲̅ฟ] [̲̅ภ] [̲̅ม] [̲̅ย] [̲̅ร] [̲̅ล] [̲̅ว] [̲̅ศ] [̲̅ษ] [̲̅ส] [̲̅ห] [̲̅ฬ] [̲̅อ] [̲̅ฮ]
ก҉ ҉ข҉ ҉ฃ҉ ҉ค҉ ҉ฅ҉ ҉ฆ҉ ҉ง҉ ҉จ҉ ҉ฉ҉ ҉ช҉ ҉ซ҉ ҉ฌ҉ ҉ญ҉ ҉ฎ҉ ҉ฏ҉ ҉ฐ҉ ҉ฑ҉ ҉ฒ҉ ҉ณ҉ ҉ด҉ ҉ต҉ ҉ถ҉ ҉ท҉ ҉ธ҉ ҉น҉ ҉บ҉ ҉ป҉ ҉ผ҉ ҉ฝ҉ ҉พ҉ ҉ฟ҉ ҉ภ҉ ҉ม҉ ҉ย҉ ҉ร҉ ҉ล҉ ҉ว҉ ҉ศ҉ ҉ษ҉ ҉ส҉ ҉ห҉ ҉ฬ҉ ҉อ҉ ҉ฮ҉
ก꙲꙲ ꙲꙲ข꙲꙲ ꙲꙲ฃ꙲꙲ ꙲꙲ค꙲꙲ ꙲꙲ฅ꙲꙲ ꙲꙲ฆ꙲꙲ ꙲꙲ง꙲꙲ ꙲꙲จ꙲꙲ ꙲꙲ฉ꙲꙲ ꙲꙲ช꙲꙲ ꙲꙲ซ꙲꙲ ꙲꙲ฌ꙲꙲ ꙲꙲ญ꙲꙲ ꙲꙲ฎ꙲꙲ ꙲꙲ฏ꙲꙲ ꙲꙲ฐ꙲꙲ ꙲꙲ฑ꙲꙲ ꙲꙲ฒ꙲꙲ ꙲꙲ณ꙲꙲ ꙲꙲ด꙲꙲ ꙲꙲ต꙲꙲ ꙲꙲ถ꙲꙲ ꙲꙲ท꙲꙲ ꙲꙲ธ꙲꙲ ꙲꙲น꙲꙲ ꙲꙲บ꙲꙲ ꙲꙲ป꙲꙲ ꙲꙲ผ꙲꙲ ꙲꙲ฝ꙲꙲ ꙲꙲พ꙲꙲ ꙲꙲ฟ꙲꙲ ꙲꙲ภ꙲꙲ ꙲꙲ม꙲꙲ ꙲꙲ย꙲꙲ ꙲꙲ร꙲꙲ ꙲꙲ล꙲꙲ ꙲꙲ว꙲꙲ ꙲꙲ศ꙲꙲ ꙲꙲ษ꙲꙲ ꙲꙲ส꙲꙲ ꙲꙲ห꙲꙲ ꙲꙲ฬ꙲꙲ ꙲꙲อ꙲꙲ ꙲꙲ฮ꙲꙲

 


อักษรพิเศษ ตัวเลข (0 – 9) 

 

0̵͚̞͆̓̕͜ 1̵̠̦͕́̓ 2̸̡͓͑̿͜͠ 3̸̺̝̞̓̽͋ 4̴̙̻͇͒̒͝ 5̵̠͎͓̾̽̔ 6̴̦͎͍͒͊͋ 7̴͎͉̪̕͠͝ 8̸͕͎̺̈́́͠ 9̵͓̼̦̓̐͝
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁰
0̷ 1̷ 2̷ 3̷ 4̷ 5̷ 6̷ 7̷ 8̷ 9̷
0҈҉҈҉ ҈҉҈҉1҈҉҈҉ ҈҉҈҉2҈҉҈҉ ҈҉҈҉3҈҉҈҉ ҈҉҈҉4҈҉҈҉ ҈҉҈҉5҈҉҈҉ ҈҉҈҉6҈҉҈҉ ҈҉҈҉7҈҉҈҉ ҈҉҈҉8҈҉҈҉ ҈҉҈҉9҈҉҈҉
੦ ౹ ੨ ੩ ੫ Ƽ Ϭ Դ ੪ ੧
⓿ ❶ ​ ❷ ​ ❸ ​ ❹ ​ ❺ ​ ❻ ​ ❼ ​ ❽ ​ ❾ ​
​ ⓪ ① ​ ② ​ ③ ​ ④ ​ ⑤ ​ ⑥ ​ ⑦ ​ ⑧ ​ ⑨
0 丨 己 ㇌ 丩 5 6 7 〥 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
【0】 【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】
『0』 『1』 『2』 『3』 『4』 『5』 『6』 『7』 『8』 『9』
Ⅰ Ⅱ Ⅲ  Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ
0 6 8 ? 9 5 ߤ ↋ ↊ ⇂

 


ตัวอักษรพิเศษขีดทับ

 

a̶  b̶  c̶  d̶  e̶  f̶  g̶  h̶  i̶  j̶  k̶  l̶  m̶  n̶  o̶  p̶  q̶  r̶  s̶  t̶  u̶  v̶  w̶  x̶  y̶  z̶
A̶ ̶B̶ ̶C̶ ̶D̶ ̶E̶ ̶F̶ ̶G̶ ̶H̶ ̶I̶ ̶J̶ ̶K̶ ̶L̶ ̶M̶ ̶N̶ ̶O̶ ̶P̶ ̶Q̶ ̶R̶ ̶S̶ ̶T̶ ̶U̶ ̶V̶ ̶W̶ ̶X̶ ̶Y̶ ̶Z̶
A̴ ̴B̴ ̴C̴ ̴D̴ ̴E̴ ̴F̴ ̴G̴ ̴H̴ ̴I̴ ̴J̴ ̴K̴ ̴L̴ ̴M̴ ̴N̴ ̴O̴ ̴P̴ ̴Q̴ ̴R̴ ̴S̴ ̴T̴ ̴U̴ ̴V̴ ̴W̴ ̴X̴ ̴Y̴ ̴Z̴
0̶ 1̶ 2̶ 3̶ 4̶ 5̶ 6̶ 7̶ 8̶ 9̶

 


อักษรพิเศษ ปีกนก

 

 • ꧁༻-༺꧂    ꧁ – ꧂  || ꧁⊱ ⊰꧂ ||   ꧁ ༒ – ༒ ꧂  || ꧁෴ ਬੇ – ਓ ෴꧂ ||  || ꧁) ༒ (꧂ ||  ꧁. {☆… ☆} ꧂

 

 • ‘*•.¸♡ ♡¸.•*’  |  .·:*¨¨*:·. .·:*¨¨*:·.  |  .·:*¨¨* ≈☆≈ *¨¨*:·.  |  °.✩┈┈∘*┈˃̶୨୧˂̶┈*∘┈┈✩.°  |  .·:*¨¨* ≈☆≈ *¨¨*:·.

 


อักษรพิเศษ หัวใจ

 

 • ♡♥❣❤❦❧❥☙დღ
 • ???❤???
 • ??❣?????? ???

 


ตัวอักษรพิเศษ ปีศาจ

 

 • ψ(`∇´)ψ   |  (◣∀◢)ψ   |  Ψ(☆w☆)Ψ    | Ψ (‘益’# )↝
 • ↶( *`ω´ )Ψ   |  ↜(╰ •ω•)╯ψ   |  ٩(◦`꒳´◦)۶   | Ψ(`_´ # )↝
 • ←~∋(。Ψ▼ー▼)∈   |  ←~(o `▽´ )oΨ   |  ∋━━o(`∀´oメ)~→

 


อักษรพิเศษยิ้ม

 

(◡‿◡✿)    (◕‿◕✿)    (◕〝◕)    (*≧▽≦)    ( ̄︶ ̄)>     (。→‿←。)  (っ◔◡◔)っ
【 ͡?️ ͜ʖ ͡?️】  ( ͡?️ ͜ʖ ͡?️)✌  ( ͡⚈ ͜ʖ ͡⚈)✌ (? ͡❛ ͜ʖ ͡❛)?
( ͡~ ͜ʖ ͡°)    ( ͡❛ ͜ʖ ͡❛)  ( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ)    ( ᵔ ͜ʖ ᵔ )    ( ᵔ ͜ʖ ᵔ )    ( ͡ᵔ ‿‿͡ᵔ )  ¯_( ͡ᵔ ‿‿͡ᵔ )_/¯
¯_( ͡⚈ ‿‿͡⚈ )_/¯    ¯_( ͡ಥ ‿‿͡ಥ )_/¯    (? ͡ಥ ‿‿͡ಥ )?
(っ ͡⚈ ͜ʖ ͡⚈)っ?    (っ ͡▀̿ ̿ ͜ʖ ͡▀̿ ̿ )っ?    ( ͡°( ͡° ͜ʖ ͡°( ͡▀̿ ̿ ͜ʖ ͡▀̿ ̿ ) ͡° ͜ʖ ͡°) ͡°)
(>﹏<)  (╯3╰)    ( ͡♥ ͜ʖ ͡♥)  ¯_(♥︣ ? ♥᷅)_/¯    ¯_(♥︣ ? ♥᷅)_/¯    ¯_(>︣ ㅅ <᷅)_/¯

 


อักษรพิเศษ ดอกไม้

 

✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤ ⚜ ⚘ ꕤ ꕥ ☘ ? ? ? ? ? ? ? ?

 


อักษรพิเศษ สายฟ้า

 

⚡  ϟ ⭍  ↯   ☡

 


อักษรพิเศษร่มเอียง

 

 ☂ ☔ ⛱

 


อักษรพิเศษมงกุฎ

 

♔ ♕ ♚ ♛

 


สัญลักษณ์พิเศษ

 

 • ☀☁☂☃☄❉❊❋❖❤❥❦❧☇☈☉☊☋☌☍☑☒☢ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽
 • ☾♠♡♢♣♤♥♦♧ ♨ ♩ ✙ ✈ ✉ ✌ ✁ ✎ ✐ ❀ ✰ ❁ ❤ ❥ ❦❧
 • ➳ ➽ 〠 〄 ㍿ ♝ ♞ ➳➴➵㊚㊛㊙℗♯♩♪♫♬♭♮ ☎☏☪♈♨ ºº₪¤큐
 • « » ™♂✿♥㊣♀♀♂© ® ⁂ ℡ↂ░ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨
 • ▩☯♋♛♞♕✈✎✏┇┅✐✌✍✡✓✔✕✖ ♂ ♀ ♥ ♡
 • ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ◐ ◑ ↔ ↕☼ ♦♦ ◊ ◘
 • ◙✗✘✚✪✣✤✥✦✧✩✫✬✭✮✯✰
 • ❦❧ ➳ ➽ 〠〄 ㍿ ♝ ♞ ➳ ➴ ➵ ㊚ ㊛ ㊙ ✗ ✘ ✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧
 • ✰✩✫✬✭✮✯✰✱✲✳❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷✪✣✤✥✦✧✡ ★ ☆ ⋆ ✩ ✮ ✯ ✰
 • ❇ ❈ ❅ ❄ ❆ ✺ ✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ✴ ✳ ✲ ✱ ✰ ✯ ✮ ✭

สัญลักษณ์พิเศษลูกศร

 

↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ↖ ↗ ↘ ↙  ↔ ↕ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼ ➽ ➾ ➙ ➚ ➘ ➟ ➠ ➣ ➢ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨


สัญลักษณ์พิเศษราศี

 

♓ ♒ ♑ ♐ ♏ ♎ ♍ ♌ ♋ ♊ ♉ ♈

☉ ☽ ☿ ♀ ⊕ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ⛢ ♆ ♇


วิธีทำตัว อักษรพิเศษ ด้วยตนเอง

ถ้าเพื่อนๆ ยังไม่ถูกใจจากคลัง ตัวอักษรพิเศษ ที่ผมได้คัดสรรมาให้เพื่อนๆ สามารถทำชื่อของคุณเองได้เช่นกันโดยการเข้าไปที่เว็บเหล่านี้

วิธีการทำก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงเพื่อนๆ เข้าไปที่เว็บด้านบน พิมพ์ชื่อที่ต้องการใส่ลงไปก็จะได้ตัวอักษรพิเศษออกมาเลย ไม่ว่าจะเป็น ตัวอักษรพิเศษภาษาอังกฤษ ตัวอักษรพิเศษตัวเลข แต่ที่เว็บเหล่านี้ไม่ค่อยรองรับ ตัวอักษรพิเศษภาษาไทย

font31-1-2024

 • หากท่านต้องการนำเนื้อหาหรือข้อมูลจากเว็ปเราไปใช้งานเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้โดยไม่มีผลประโยชน์ โปรดติดลิ้งค์เครดิตกลับมาหาเราที่หน้านี้

เกี่ยวกับเรา

logo Orderbride

เว็บไซต์บทความความปลอดภัยในการทำงาน ที่ช่วยเติมเต็มความรู้ด้านความปลอดภัยของคุณในทุกวัน

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Orderbride